Batik sekuji. Cara begini akan diulang beberapa kali

Topics: Free samples

Type:

Sample donated:

Last updated: June 16, 2019

Batikbermaksud ‘titik’ dalam Bahasa Indonesia – Melayu yang mana merujuk kepadateknik menggunakan lilin bagi menghalang kain dari meresap warna dalam prosespewarnaan kain. Batik merupakan salah satu kraftangan yang unggul di Malaysiadan khasnya di Kelantan. Batik telah diperkenalkan di Kelantan sejak tahun 1910lagi. Pembuatan batik sangat meluas di Kelantan dan memenuhi pasarantempatan.

  Motifpembuatan batik  dalam dua bentuk utamaiaitu Motif Organik dan Motif Geometrik . Motif organik lebih menumpukan kepadaunsur – unsur semulajadi seperti awan larat, tumbuh – tumbuhan, bunga – bungaandan haiwan. Manakala Motif Geometrik pula lebih menekankan unsur – unsurgeometri seperti bunga kotak bercampur, lingkaran, garisan dan juga bulatan. Penghasilanbatik akan melalui beberapa proses awal dan sehinggalah kepada prosespembungkusan untuk tujuan pasaran tempatan dan antarabangsa.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Batik sekuji. Cara begini akan diulang beberapa kali..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

 Jenis – Jenis Batik Batikterbahagi kepada 3 jenis. Batik Blok Blok diperbuat dari kayu atau logam yangmana ukiran corak di buat di permukaan blok. Kain putih akan dibentangkanterlebih dahulu di atas bingkai kayu yang telah dialas dengan span. Blok yangtelah siap diukir akan dicelup terlebih dahulu ke dalam lilin dan seterusnya ditekap pada permukaan kain. Proses ini akan dilakukan berulang – ulang denganmengikut susunan yang tertentu sehinggalah selesai. Setelah memastikan prosesini telah tamat, kain perlu di angkat  dan diletakkan di dalam bingkai yanglain untuk proses mewarna. Proses mewarna ini perlu mengikut kesesuaian corakpada kain tersebut.                  Batik CantingBatikcanting menggunakan alat yang dinamakan canting.

Kepakaran yang mendalamamatlah perlu semasa proses melukis motif batik dengan menggunakan canting ini.Canting perlu di pegang dengan menggunakan tangan dan dicelup di dalam lilinyang panas. Proses melukis perlu dilakukan dengan segera bagi mengelakkan lilintersebut sejuk. Bagi yang kurang pakar, kain dilukis dengan pensil terlebihdahulu dan seterusnya di lukis semula menggunakan canting. Walaubagaimanapun,kebiasaannya proses melukis dilakukan secara spontan oleh pekerja – pekerjamahir.

Teknik dan kreativiti seseorang dapat dilihat dengan lebih jelas semasaproses melukis menggunakan canting. Setelah proses melukis telah selesai, kainakan dibentangkan di bingkai yang lain, untuk proses mewarna.                          Batik Skrin BatikSkrin di buat dengan menggunakan cara yang berbeza.  Corak batik di lukis di atas skrin yangdiperbuat daripada kain polyster yang berpengidang.

Skrin diletakkan diataskain putih, proses pewarnaan dengan melalukan warna di atas corak tadi denganmenggunakan sekuji.  Cara begini akandiulang beberapa kali dengan corak yang berlaianan untuk mendapatkan corakbatik yang lengkap.  Ini disebabkan satuskrin hanya untuk satu warna sahaja.

Setelah siap, kain perlu dibiarkan untukproses pengeringan.                                       Proses Penghasilan Batik KelantanUntukmenghasilkan batik yang berkualiti, pelbagai faktor perlu dilihat sepertiperalatan, bahan, cuaca dan juga tenaga mahir. Peralatan dan bahan yang sesuaiperlu dipilih dengan baik sebelum digunakan untuk menghasilkan batik. Tenagamahir juga diperlukan kerana ia perlu seiring dengan kesesuaian dalammenghasilkan batik yang berkualiti, menarik dan juga sesuai untuk semua lapisanmasyarakat. Untukmenghasilkan batik, peralatan yang diperlukan adalah blok, canting atau skrin,campuran lilin, serbuk pewarna, berus, Sodium Silikat dan air.

Kain putih perludibentangkan terlebih dahulu dengan menggunakan bingkai kayu. Corak yangbersesuaian boleh dibuat dengan menggunakan blok, canting atau skrin. Setelahproses membuat corak selesai, ia perlu dibiarkan sebentar untuk prosespengeringan.

Serbukpewarna perlu diletakkan sedikit sahaja di dalam bekas dan dimasukkan air untuktujuan mencairkan serbuk tersebut. Ia perlu dikacau dengan berus dan seterusnyadi warnakan pada corak. Lapisan lilin yang berada pada kain akan menghalangwarna untuk merebak keluar. Warna tersebut hanya melekat pada corak tersebutsahaja. Setelah proses mewarna selesai, ia perlu dibiarkan sekali lagi untukproses pengeringan.

Disini lah faktor cuaca memainkan peranan yang sangatpenting. Cuaca panas amat sesuai untuk penghasilan batik. Sekiranya hujanberpanjangan, penghasilan batik dihentikan sementara bagi mengelakkan kainmenjadi rosak sekiranya diwarnakan. Setelahkain dikeringkan dan dipastikan proses mewarna dalam keadaan baik, kain akandicelup dalam larutan Sodium Silikat. Kain perlu dicelup dalam semalaman.Larutan ini adalah untuk memastikan pengekalan warna pada kain dan tidakmemudarkan warna.

Setelah dicelup, kain perlu dimasukkan di dalam periuk besaryang mengandungi air yang telah di masak. Proses merebus kain dipanggil dimana,lilin akan terlerai dengan sendirinya. Warna dan lingkaran cora pada kain akankekal dan seterusnya menghasilkan corak batik yang cantik dan menarik. Setelahproses merebus selesai, ia perlu dicelup ke dalam air sejuk dan diangkat untukdijemur. Proses menjemur batik bergantung kepada panjang kain dan juga corakyang dihasilkan.

Kebiasaannya ia mengambil masa yang paling lama adalah 5 jam.Kain yang telah kering akan diangkat, digosok terlebih dahulu dan seterusnya dimasukkan kedalam plastik untuk tujuan pemasaran. Bagi tujuan pemasaran, kain perlu disemak dengan lebih telitidan sekiranya terdapat kerosakan ia perlu diasingkan. Kain rosak akan diperbetulkanterlebih dahulu atau dijual dengan harga yang lebih murah berbanding hargapasaran.          PenutupPada masa kini, batik bukan hanya difokuskankepada pembuatan pakaian sahaja, malah pasaran tempatan juga mengeluarkanproduk hiasan rumah seperti sarung bantal, aksesori, bingkai gambar, alas mejadan sebagainya.

Seni batik ini merupakan warisan seni negara dan juga merupakansalah satu medium kepada penjanaan ekonomi negara Diharapkan industri batik initerus berkekalan dan terus berkembang untuk pasaran antarabangsa

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here