Beroendesjukdom koffein som är det mest använda uppiggande droger

Topic: Other Technology
Sample donated:
Last updated: November 6, 2019

Beroendesjukdom är en förvärvad, kronisk förändring av hjärnans belöningssystem där minnen av de upplevelser som orsakade beroendet är lagrade. När det blir en vana att göra något väldigt ofta det vill säga varje dag, lagras denna njutning i hjärnan och hjärnan säger till att du fortsätter med njutningen i framtiden.

Hjärnan lagrar njutningen i minnet, då nervtrådar kopplas upp i storhjärnsbarken.Det innebär att hjärnan bygger om sig så att en sorts “beroende” av livsviktiga beteender uppstår.När man hör ordet beroende, eller att man får en fråga av vad man blir beroende av? Kopplas våra hjärnor då direkt till att vi säger cigarett, alkohol, tabletter, nässpray eller droger. Men idag vet vi att det finns olika klasser av beroende, om allt din hjärnan kan fantisera om!Du kan bli beroende av koffein som är det mest använda uppiggande droger i världen. Även av arbete, shopping, sex och relationsberoende och idag i vårt tid kan vi säga att man kan blir nätberoende.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Beroendesjukdom koffein som är det mest använda uppiggande droger..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Det kan handla om sociala medier,och annat som att man kollar på serier och surfar på webbplatsen, videon och allt annat, som man kan göra i det stora världen internet.Men så klart så har allt ett positiv och negativ sida, såsom internet. Internet har underlättat många saker i ens vardag. Som exempel kan vi ta bankärenden och kommunikationen runt världen, det har också faktiskt sammansmält jordens människor med varandra, vi vet mycket mer om varandra än vad vi någonsin har gjort förr. Vi använder nätet här i skolan till att söka information och till att veta mera!Men om vi kollar på denna diagrammet: Så ser vi att många människor använder nätet på ett negativt sätt och de blir beroende av att spela spel och kolla på serier och filmer.

Detta drar personen och specifikt en elev från sina studier och istället blir nätberoende, vilket påverkar personen mentalt och samhället den lever i då ökad antal nätberoende leder till arbetslöshet.  Så nätet är det nya folkhälsoproblem!att slita bort datorn från en nätberoende är som om man sliter bort knark från en knarkare, nätberoende är exakt som knarkberoende. Kan du inte sluta med något och saken tar kontroll över dig då är du beroende, för att beroende tappar kontroll.

Varför ska du slita bort värda timmar  från din dag, din månd, din år och ditt liv på saker som du inte kan utnyttja, utan utnyttjar dig utan medvetenhet. Timmar som rinner bort från ditt liv, och du är sittande framför en skärm som dessutom får dig och lida av huvudvärk och fysiska störningar t.ex.sömnstörning och irritation.

Några studier har uppvisat att de som blir nätberoende har sämre studieresultat och minskad arbetsförmåga, samt mår betydligt sämre psykiskt och har svårt att fatta olika typer av beslut. Du ska kanske nu börja tänka om du vill  vara nätberonde som tillslut måste behandals av elektriska chock som används som behandling idag i kina. Lev ditt liv som man levde förr innan internet fanns. http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/beroende/http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=98http://www.dn.se/nyheter/varlden/natberoende-kan-paverka-hjarnan/kolla på det också http://www.soi2016.se/bra-och-daligt-med-internet/diagram att användahttp://www.soi2013.se/6-barn-och-ungdomar/allt-fler-barn-anvander-internet-dagligen/

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here