D?t g??nn?m d? tr?ng? bl?dår?n? h?nn?s. ??r k?mm?r

Topic: Free samples
Sample donated:
Last updated: April 16, 2019

D?t ?r m?rg?n, ?n t?dl?g t?rsd?g m?rg?n. ?ugl?n?k??tr?r. D?t ?r k?ldt ?g fukt?g ut?. ? ?t l?t? rød hus ?å ??rg?s ??stk?ntl?gg?r ??r? ? s?ng? s? m?d ?t g?dt t?k ? b?mb?.

??ms?n h?nn?s s?m hun f?kk t?lbursd?g?n ?? m?r?n d? hun b?r? ??r tr? år g?mm?l. ?un gråt?r, k??nn?r tår?n? ?munn?n. D? r?nn?r n?d???r k?nn? h?nn?s. ?un tr?kk?r dyn? g?dt ???r s?g. ?ldr???ll? hun stå ???. ?kk? så l?ng? hun l???r.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "D?t g??nn?m d? tr?ng? bl?dår?n? h?nn?s. ??r k?mm?r..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

?ngst?n kry??r f?rt g??nn?m h?nn?,l?ngs?mt ?g s??g, g??nn?m d? tr?ng? bl?dår?n? h?nn?s.??r k?mm?r å ??kk?r h?nn?. ?un k?n s? ?å ??r? ?t d?t?r n??, m?n ??r? ??l ?kk? sn?kk? ?m d?t. ?kk? t?l n??n. D?t f?rbl?r ?nn? h?nn??g sk?l ?llt?d h?ld?s d?r. D?t ??l ?kk? f?rs??nn? u?ns?tt.

??n hun må stå ????g k?mm? s?g ?å sk?l?n. D?r ?ll? d? ?ndr? ?l???n? ?r. D? s?m hun ?ldr? sn?kk?rm?d, hun sn?kk?r ?kk? m?d n??n. D?t ?r s?m ?m d? ?kk? ?n g?ng m?rk?r ?t hun?ks?st?r?r. ??m ?m d? ?kk? s?r h?nn?.?r?k?st?n sm?k?r ?kk? g?dt d?nn? m?rg?n?n, d?n h?rf?rr?st?n ?kk? g??rt d?t ?å ?n g?d stund nå. D?n sm?k?r mugg?nt. D?t tørr?brød?t ?r ??nsk?l?g å s??lg?, hun må h??l?? t?l m?d l?tt ??nn.

??nk?n? flyrrundt ? h?d?t h?nn?s, hun s?tt?r b?r? h?lt r?l?g ?g t?nk?r. ??nk?r ?å d? d?g?n?s?m gått s?d?n d? flytt?t h?t. ?un ?g m?r?n. ?g ?å h??rd?n d?t h?r ?ært ?åsk?l?n. ?un l?k?r ?kk? sk?l?n. D?n ?r f?rf?rd?l?g, ?l???n? ?å sk?l?n ?gså, ?h??rt f?ll m?t h?nn?. D? l?k?r h?nn? ?kk?.

??r ?rø??r å trøst?, m?n hun ??t ?ng?n t?ng. ?ng?n??rd?ns t?ng. ?un tr?r hun k?n h??l??, ?n?r ?kk? ? d?t h?l? t?tt h??rd?n ??r?h?r d?t.

??r? går fr? k?økk?nb?rd?t, får ?å s?g klær ?g l?tt sm?nk? ?g går??d?r? n?d???r tr???? t?l g?ng?n. ?r???? m?d ?tt rødt t???? ? m?dt?n. D?n røddør? kn?rk?r l?tt når hun å?n?r d?n, hun sm?tt?r f?rs?kt?g ut. ?år b?rt???rg?t?, ??kk fr? d?t l?ll? rød hus?t s?m h?r m?ng? n?b?hus, m?n s?m l?k???l stårså ?l?n? ?g ød?.D?t ?r ?år. ?rærn? h?r b?gynt å få knu???r ?å gr?n?n??å d? st?r? trærn? s?m str?kk?r s?g ???r sk?l???rt?n. ?å ??rt?n h?ng?r d?t ?tsk?lt. Ungd?mssk?l? står d?t ?å sk?lt?t.

??r? t?r f?rs?kt?g ?tt ??r skr?tt ?nn? sk?l?gård?n. ?un ?r ??ld?g n?r?øs. «D?tt? går så br? så» s??r hun t?l s?gs?l?, m?n hun tr?r ?kk? h?lt ?å d?t. ??r d?r b?rt? står d?, ??r?n ?g g??ng?nh?nn?s. D? s?r stygt b?rt ?å h?nn?, s?m ?m hun ??r ?t dyr s?m b?r? ??nt?t ?å åbl? sl?kt?t ?g l?gt ? k?øttd?sk?n.??r? følg?r ?kk? m?d ? t?m?n. ?un s?tt?r b?r? ?gt?nk?r.

?r r?dd ?g gru?r s?g t?l n?st? fr?m?nutt. ?l?kk? r?ng?r. ?ll? ?l???n?st?rm?r m?t dør?.

?ll? ut?n?m ?n, ??r?. D? hun k?mm?r ut tr?kk?r hun l?tt fr?skluft ?g st?ll?r s?g b?rt? ?t h?ørn?. ?tår h?lt ?l?n?. ??r ?ng?n å sn?kk? m?d.

??r?n får ?luts?l?g øy? ?å h?nn?, ?g k?mm?r gå?nd? b?rt???r. ??rt???r m?t ??r?.??r? bl?r sk??l??n, frykt?n k?mm?r sus?nd? g??nn?m h?nn? ?g hun bl?r h?lt st??.

?t?? ?? skr?kk. ?un k?n ?kk? rør? ?n f?ng?r. ??r?n s??r n??n ?rd ?g dytt?r t?lh?nn?. ??n ??r? k?n ?kk? s??r?. ?un kl?r?r d?t ?kk?, får ?kk? fr?m ?t ?n?st??rd. D?t ?n?st? hun t?nk?r ?å ?r ?t hun ?r r?dd.

???r?dd. ?un b?gynn?r?luts?l?g å lø??. ?ø??r Fort inn i parken. Der er det flere leke stativ ogstore trer, perfekte hjemmesteder. Hun har dem like bak seg, hun løper forlivet, men det hjelper ikke.

De tar fort tak i henne, og slenger henne i bakkenmed et smell. Det gjør kjempe vondt. Tårene triller ned. Hun later som ingenting mens smerten glir gjennom henne. De Sparker henne gang på gang.Det er slutt, de har endelig dratt.

Mari ligger der, hoster blod mens hun skriker av smerte. Hun vil ikke leve mer.Hun vil sette en stopper for livet. Hun drar frem kniven sin fra lommen påjakka, drar den sakte oppover armen – Alt blir svart

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here