D?t g??nn?m d? tr?ng? bl?dår?n? h?nn?s. ??r k?mm?r

D?t ?r m?rg?n, ?n t?dl?g t?rsd?g m?rg?n. ?ugl?n?
k??tr?r. D?t ?r k?ldt ?g fukt?g ut?. ? ?t l?t? rød hus ?å ??rg?s ??stk?nt
l?gg?r ??r? ? s?ng? s? m?d ?t g?dt t?k ? b?mb?. ??ms?n h?nn?s s?m hun f?kk t?l
bursd?g?n ?? m?r?n d? hun b?r? ??r tr? år g?mm?l. ?un gråt?r, k??nn?r tår?n? ?
munn?n. D? r?nn?r n?d???r k?nn? h?nn?s. ?un tr?kk?r dyn? g?dt ???r s?g. ?ldr?
??ll? hun stå ???. ?kk? så l?ng? hun l???r. ?ngst?n kry??r f?rt g??nn?m h?nn?,
l?ngs?mt ?g s??g, g??nn?m d? tr?ng? bl?dår?n? h?nn?s.

??r k?mm?r å ??kk?r h?nn?. ?un k?n s? ?å ??r? ?t d?t
?r n??, m?n ??r? ??l ?kk? sn?kk? ?m d?t. ?kk? t?l n??n. D?t f?rbl?r ?nn? h?nn?
?g sk?l ?llt?d h?ld?s d?r. D?t ??l ?kk? f?rs??nn? u?ns?tt. ??n hun må stå ???
?g k?mm? s?g ?å sk?l?n. D?r ?ll? d? ?ndr? ?l???n? ?r. D? s?m hun ?ldr? sn?kk?r
m?d, hun sn?kk?r ?kk? m?d n??n. D?t ?r s?m ?m d? ?kk? ?n g?ng m?rk?r ?t hun
?ks?st?r?r. ??m ?m d? ?kk? s?r h?nn?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

?r?k?st?n sm?k?r ?kk? g?dt d?nn? m?rg?n?n, d?n h?r
f?rr?st?n ?kk? g??rt d?t ?å ?n g?d stund nå. D?n sm?k?r mugg?nt. D?t tørr?
brød?t ?r ??nsk?l?g å s??lg?, hun må h??l?? t?l m?d l?tt ??nn. ??nk?n? flyr
rundt ? h?d?t h?nn?s, hun s?tt?r b?r? h?lt r?l?g ?g t?nk?r. ??nk?r ?å d? d?g?n?
s?m gått s?d?n d? flytt?t h?t. ?un ?g m?r?n. ?g ?å h??rd?n d?t h?r ?ært ?å
sk?l?n. ?un l?k?r ?kk? sk?l?n. D?n ?r f?rf?rd?l?g, ?l???n? ?å sk?l?n ?gså, ?
h??rt f?ll m?t h?nn?. D? l?k?r h?nn? ?kk?.

??r ?rø??r å trøst?, m?n hun ??t ?ng?n t?ng. ?ng?n
??rd?ns t?ng. ?un tr?r hun k?n h??l??, ?n?r ?kk? ? d?t h?l? t?tt h??rd?n ??r?
h?r d?t. ??r? går fr? k?økk?nb?rd?t, får ?å s?g klær ?g l?tt sm?nk? ?g går
??d?r? n?d???r tr???? t?l g?ng?n. ?r???? m?d ?tt rødt t???? ? m?dt?n. D?n rød
dør? kn?rk?r l?tt når hun å?n?r d?n, hun sm?tt?r f?rs?kt?g ut. ?år b?rt???r
g?t?, ??kk fr? d?t l?ll? rød hus?t s?m h?r m?ng? n?b?hus, m?n s?m l?k???l står
så ?l?n? ?g ød?.

D?t ?r ?år. ?rærn? h?r b?gynt å få knu???r ?å gr?n?n?
?å d? st?r? trærn? s?m str?kk?r s?g ???r sk?l???rt?n. ?å ??rt?n h?ng?r d?t ?t
sk?lt. Ungd?mssk?l? står d?t ?å sk?lt?t. ??r? t?r f?rs?kt?g ?tt ??r skr?tt ?nn
? sk?l?gård?n. ?un ?r ??ld?g n?r?øs. «D?tt? går så br? så» s??r hun t?l s?g
s?l?, m?n hun tr?r ?kk? h?lt ?å d?t. ??r d?r b?rt? står d?, ??r?n ?g g??ng?n
h?nn?s. D? s?r stygt b?rt ?å h?nn?, s?m ?m hun ??r ?t dyr s?m b?r? ??nt?t ?å å
bl? sl?kt?t ?g l?gt ? k?øttd?sk?n.

??r? følg?r ?kk? m?d ? t?m?n. ?un s?tt?r b?r? ?g
t?nk?r. ?r r?dd ?g gru?r s?g t?l n?st? fr?m?nutt. ?l?kk? r?ng?r. ?ll? ?l???n?
st?rm?r m?t dør?. ?ll? ut?n?m ?n, ??r?. D? hun k?mm?r ut tr?kk?r hun l?tt fr?sk
luft ?g st?ll?r s?g b?rt? ?t h?ørn?. ?tår h?lt ?l?n?. ??r ?ng?n å sn?kk? m?d.
??r?n får ?luts?l?g øy? ?å h?nn?, ?g k?mm?r gå?nd? b?rt???r. ??rt???r m?t ??r?.
??r? bl?r sk??l??n, frykt?n k?mm?r sus?nd? g??nn?m h?nn? ?g hun bl?r h?lt st??.
?t?? ?? skr?kk. ?un k?n ?kk? rør? ?n f?ng?r. ??r?n s??r n??n ?rd ?g dytt?r t?l
h?nn?. ??n ??r? k?n ?kk? s??r?. ?un kl?r?r d?t ?kk?, får ?kk? fr?m ?t ?n?st?
?rd. D?t ?n?st? hun t?nk?r ?å ?r ?t hun ?r r?dd. ???r?dd. ?un b?gynn?r
?luts?l?g å lø??. ?ø??r Fort inn i parken. Der er det flere leke stativ og
store trer, perfekte hjemmesteder. Hun har dem like bak seg, hun løper for
livet, men det hjelper ikke. De tar fort tak i henne, og slenger henne i bakken
med et smell. Det gjør kjempe vondt. Tårene triller ned. Hun later som ingen
ting mens smerten glir gjennom henne. De Sparker henne gang på gang.

Det er slutt, de har endelig dratt.
Mari ligger der, hoster blod mens hun skriker av smerte. Hun vil ikke leve mer.
Hun vil sette en stopper for livet. Hun drar frem kniven sin fra lommen på
jakka, drar den sakte oppover armen – Alt blir svart

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out