Felix of een kosthuis ook goed is. Felix

Felix Neuman uit Spanje belt zijn goede vriend Helmut Müller op omdat Felix naar Duitsland komt voor het Oktoberfest en wil hij zijn vriend zien. Als hij naar Helmut belt is hij er niet en neemt zijn secretaresse op, zij vertelt hem dat Helmut er momenteel niet is. Hij geeft door aan haar dat hij naar Duitsland komt voor een paar dagen en dat hij later nog wel terug belt. Nadat hij zijn vriend gebeld heeft wil hij een kamer regelen voor overnachting, als hij in München is.

Hij belt naar het toeristen centrum in München, hij vraagt of er nog ergens in een hotel een hotelkamer over is, de vrouw die hij aan de lijn heeft van het toeristen centrum verteld Felix dat er geen kamer meer over zijn en vraagt aan hem of een kosthuis ook goed is. Felix vindt het goed en ze geeft aan hem verdere informatie door van het kosthuis Neue HeimatAls Felix in Duitsland, in München aankomt, gaat hij naar zijn kosthuis Neue Heimat. Als hij daar komt zet hij zijn kleine koffertje weg en gaat hij naar Theresienwiese daar wordt het Oktoberfest gehouden. Als hij gearriveerd op het feest gaat hij naar Hofbräu-Zelt en vindt hij daar een plek en neemt hij plaats, en besteld hij een groot glas bier en kip. Een tijdje later ligt Felix bewusteloos bij het rivier Isar.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Felix of een kosthuis ook goed is. Felix..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Hij wordt wakker en heeft hoofdpijn, er komen twee politieagenten voorbij die aan Felix zijn papieren vragen. Als Felix zijn papieren wilt pakken en op zijn horloge kijken, ziet hij dat alles weg is, hij is bestolen. De politieagenten nemen hem mee naar het bureau en herinnerd Felix zich alleen het Oktoberfest, Hofbräu-Zelt en dat hij een groot glas bier heeft gedronken, verder weet hij niks meer en kan zich niks meer herinneren. Hij heeft nog steeds hoofdpijn.

 Als hij weer terug is in zijn kosthuis belt hij zijn vriend Helmut Müller op en vertelt hij wat er gebeurd is. Helmut zegt tegen hem dat hij eraan komt. Felix valt in slaap. Als Felix wakker wordt ziet hij zijn vriend Helmut. Helmut verteld aan Felix dat hij een plan heeft. Helmut die gaat zich verkleden als een toerist en Felix die gaat opletten of er niks verdachts gebeurd.

 Dezelfde avond nog gaat Helmut naar het Oktoberfest als een toerist, hij mengt zich tussen de mensen in. Felix die let op Helmut van een afstandje dat er niks verdachts gebeurd. Helmut die vindt ook een plaatsje in een café en drinkt. Opeens heeft Helmut een raar gevoel in zijn maag en gaat hij naar de wc.

Helmut wordt wakker door iemand die ‘hè collega, snel wakker worden, dadelijk komt de politie’ roept. Helmut opent zijn ogen en ziet dat een behaarde oude man hem probeert te helpen. Als Helmut zich omdraait ziet hij de rivier Isar, hij kijkt om zich heen en ziet dat zijn spullen weg zijn. Dan ziet hij dat hij zelf ook bestolen is. De oude man stelt zich voor aan Helmut, hij heet Bruno. Bruno vraagt aan Helmut waar hij heen wilt. Ze gaan naar de supermarkt waar Helmut een appel koopt. Bruno wil gaan eten bij het St.

Anna klooster omdat het daar gratis is maar Helmut wil dat niet en gaat weer terug naar het pension. Voordat hij gaat spreken Helmut en Bruno af bij het St. Anna klooster vanmiddag. Als Helmut bij het pension komt waar Felix is ziet hij dat Felix aan het ontbijten is. Felix zegt tegen Helmut dat hij bezorgt was om hem. Melmut gaat zitten en verteld Felix wat hij zich nog herinnerd en dat Bruno hem geholpen heeft.

Later die middag gaat Helmut en Felix naar het klooster toe waar Helmut met Bruno heeft afgesproken. Ze besluiten die avond weer terug te gaan naar het Oktoberfest op uitkijk. Later die avond als hun bij het Oktoberfest zijn, zien ze een auto voorbij rijden waar twee verdachten uit stappen.

Opeens komt de politie aanscheuren met sirenes en arresteren de twee verdachten. Als ze er later over hebben wordt hun alles duidelijk. Als mensen wat te drinken bestellen doen de bediening er wat in waardoor ze buikpijn krijgen en naar de wc gaan en daar bewusteloos raken. Ze worden daar dan beroofd door die twee verdachten en worden naar het rivier Isar gebracht.

De politie vindt de koffer met alle papieren erin, Helmut en Felix krijgen hun papieren en spullen terug, alleen hun geld is er niet. 

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here