#FreeTheJudge zorgt voor de vermindering van objectiviteit in

#FreeTheJudge

Ongeveer een week geleden heb ik de serie Black Mirror ontdekt. Deze duistere serie speelt in op
technologische ontwikkelingen en de eventuele gevaren ervan. Elke aflevering
volgt een andere verhaallijn. Na vele uren binge-watching kwam ik bij de
slotaflevering van seizoen drie, genaamd Hated
in the Nation. In deze aflevering volgt de kijker twee detectives die een
mysterieuze moord onderzoeken. SPOILER ALERT!!! Later blijkt dat een twitter-achtig
medium wordt gebruikt als middel voor ‘rechtvaardigheid’. De gebruikers van het
medium kunnen via #DeathTo stemmen op een persoon die het meest verdient te
sterven door een foto en volledige naam van de doodgewenste persoon te tweeten.
Dit lijkt vergezocht, maar in de Nederlandse rechtspraak gaat het in principe
ook zo. Rechters in Nederland worden beïnvloed door de media. Hierdoor ontstaat
een druk op hen die zorgt voor de vermindering van objectiviteit in de
rechtszaal. Als we willen voorkomen dat de Black
Mirror scenes realiteit worden, is het simpel: rechters mogen niet worden beïnvloed
door de maatschappij.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Grote zittingen als Benno L., Robert
M., en nog recenter Michael P., kregen veel media-aandacht. Op alle media waren
experts te horen, maar ook gewone burgers mochten een mening geven en lieten deze
mogelijkheid niet aan zich voorbij gaan. Rechters kregen veel ‘advies’ over de
straf van de verdachten in de zaak. Verdachten
omdat met in Nederland onschuldig is tot het tegendeel is bewezen, iets wat
veel mensen vergaten toen ze straffen noemden die ze de verdachten toewensten.
Vooral op twitter gaat het flink tekeer.

Ook Johan Derksen, niet bepaald de meest betrouwbare
nieuwsbron, heeft zijn zegje

gedaan. (De ironie: Derksen noemt zichzelf “objectief” op
zijn twitter-account)

 

Het probleem is dat men een uitspraak doet over rechtszaken terwijl ze geen
begrip hebben van het Nederlandse rechtssysteem. Zo wordt bij het minste of
geringste al levenslang geëist. Echter moet je in Nederland wel wat meer op je
kerfstok hebben dan een zedendelict om levenslang uit de mond van de rechter te
krijgen, en levenslang is in ons land ook écht levenslang. De mensen die zo’n
uitspraak doen over een zaak doen dit vaak op basis van hun emoties, subjectiviteit
dus, terwijl in de Nederlandse rechtspraak objectiviteit juist centraal staat.

Doordat de massa’s zo weinig verstand hebben van rechtszaken en dus vaak
veel te hoge straffen eisen, voelen de rechters druk. De maatschappij heeft
namelijk een verwachtingspatroon bij de rechtspraak. Geen enkele rechter die nog een straf durft op te
leggen die veel lager ligt dan de straf die door de maatschappij verwacht
wordt. Hoe sterk de metaforische ruggengraat van een rechter ook is, de
media zullen er een druk op zetten die ervoor zal zorgen dat die ruggengraat
breekt.

Moeten rechters zich dan als monniken van de maatschappij afschermen?
Natuurlijk niet. Een concrete oplossing is lastig te vinden aangezien men in
Nederland (ironisch genoeg dankzij het rechtssysteem) vrijheid van
meningsuiting heeft. Het is een moeilijke keuze: óf de vrijheid van
meningsuiting, vastgelegd in onze grondwet, moet worden bijgesteld, óf
verdachten worden door de maatschappij afgerekend en als het ware na een heksenjacht op een brandstapel geworpen.

                              Bij de laatste tweet zat zelfs een
ongecensureerde foto van Michael P. gevoegd.

Ook is zijn volledige naam
bekend. Deze omstandigheden beginnen schrikbarend

genoeg steeds meer op #DeathTo
te lijken.

 

Een middenweg zou bij de media liggen. Net zoals in Black Mirror hebben de media grote invloed op welke zaak, en dus
welke verdachte, door de maatschappij onder de loep wordt genomen. Op de
websites van WNL (Kroezen, 2017), PowNed (2017) en GeenStijl (2017) wordt
Michael P. op populistische wijze neergezet als de duivel, en wordt zelfs
gebruik gemaakt van de volledige naam. In de reacties staan wederom de
welbekende beledigingen en verwensingen.

De media zouden minder of objectiever bericht moeten geven over strafzaken en
zouden meer bewustzijn moeten creëren over de gevolgen van het kapotmaken van
verdachten. Op de huidige manier is het niet de rechter, maar de maatschappij
die in de rechtszaal een uitspraak doet. Daarnaast is er het feit dat de
uitgelichte verdachten ook na hun straf of behandeling geen normaal leven
kunnen leiden, omdat ze voor de rest van hun leven geassocieerd worden met hun
verleden.

Rechters mogen niet worden beïnvloed door de maatschappij. Ze zijn
onafhankelijk en onpartijdig. Een rechter is geen burger, maar een functionaris
die het recht dient. Deze taak wordt echter lastig als iemand constant in je nek
zit te hijgen. Ik roep iedereen, in het bijzonder de media, daarom ook op zich
vooral niet te mengen in grote lopende rechtszaken. De huidige situatie is, om Black Mirror actrice Kelly MacDonald te citeren,
“f*cking ridiculous”. Rechters zijn gevangen genomen door de maatschappelijke
opinie. Vuur moet je met vuur bestrijden. Om de rechtszalen in Nederland te
bevrijden, zeg ik: #FreeTheJudge!

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out