HjältarHjälte minska. Han miste tyvärr livet för det han

Topic: Uncategorized
Sample donated:
Last updated: October 31, 2019

HjältarHjälte är i allmän betydelse en beundransvärd person som utför stordåd, och som på så sätt vinner stor heder och ära. Den kvinnliga motsvarigheten är en hjältinna. I Grekisk mytologi kallades hjältarna heroer varifrån många språk fått sitt ord för hjälte, liksom svenskan orden heroisk och heroism (hjältemod). De grekiska heroerna hade ofta gudomligt påbrå, vilket är vanligt även bland hjältar i andra mytologier.En Hjälte är i min mening en person som gör något som hjälper andra på något sätt. Det kan vara det klassiska, att man räddar någons liv men det kan också vara att man hjälper en person som man vet mår dåligt och ställer upp och försvarar personen. Andra typer av hjältar är de indirekta hjältarna dvs de personer som inte räddar/ hjälper någon direkt men som på lång sikt påverkar och förbättrar en situation genom att kämpa för sin sak och och få andra att gå med, det kan t ex vara en persson som värkligen vill göra något för att hindra miljöförstörningarna och tar tag i promblemet och får andra att också göra det eller en person som vill motverka rassim och får med sig andra att göra något för att stoppa den. Ett exempel på en sådan hjälte är Martin luther king, han var en svart man i Amerika som ville göra något åt diskrinimeringen av svarta.

Han hade från många emot sig och många hade starka åsikter om att svarta var sämre och mindre värda än de vita, men han lyckades ändå “nå ut” till många människor och gjorde att vissa förändrade sina åsikter och att diskrinemeringen började minska. Han miste tyvärr livet för det han gjorde men han blev en väldigt betydelsefull person i de svartas historia, och är beundrad av många och han kom kom en god bit på vägen mot ett jämnlikare samhälle. n hjälte är en person som andra kan se upp till och ta efter När man talar om hjältar så tänker nog många först på hjältar som räddar andras liv och risker sitt eget liv för andra, sådana hjältar som i sagor riddare eller prinsar som räddar prinsessor från drakar mm. Texten St Örjan och draken är ett typiskt exempel på en sådan hjälte, berättelsen beskriver en by där det bor människor. Utanför bor byn bor det en enorm drake och folket i byn måste varje dag offra två får till draken annars förstör han byn. Efter ett tag börjar fåren ta slut och då måste man offra en människa och ett får var dag. Man lottar varje dag om vem som ska offras och en dag faller lotten på prinsessan kungen försöker at få spara hennes liv mot rikedomar och halva kungariket men folket vägrar gå med på detta så prinsessan offras. När hon står vid sjön och väntar på att bli uppäten kommer den fromme riddaren st Örjan ridande förbi.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "HjältarHjälte minska. Han miste tyvärr livet för det han..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Han ser prinssesan stå där ensam och undrar varför hon gör, när han rider dit och frågar berättar prinssan att hon ska offras till draken och säjer till honom att fly, Han gör inte det utan stannar istället kvar och kämpar mot draken och han lyckas genom sitt mod, sin tro och sin styrka göra det som byborna ansåg omöjligt, han lyckas rädda prinssesan och döda draken, så att inga fler människor behövde bli dödade. Han blev därefter hyllad som hjälte i byn.Det finns många liknade sagor om riddare och prinsar som räddar vackra prinssesor, tillexempen Törnrosa, Askungen och snövit alla dessa historier har ett ganska liknande innehåll de handlar om en vacker flicka som på något sätt har farit illa under olika omständigheter. Hon blir illa behandlad och har det svårt men genom sin skönhet och sin godhet lyckas hon alltid få sin drömprpins till slut.

Detta är den ena typen av hjältinnor dvs den som inte gör något för att förändra sin situation själv, men eftersom hon är så vacker och god lyckas hon ändå få det hon vill ha och sagan slutar lyckligt. Den andra typen av hjältina som brukar beskrivas är Lysitirate, kvinnan som är stark och själv förändrar en situation genom att agera. är en kvinna i antikens Grekland som är trött på mennens krigande så hon och några andra kvinnor startar en kärlekstrek mot sina men och vägrar att ha samlag om de inte slutar kriga. Jag tycker att Lysistrate var modig som vågade säga emot sin man och starta en sexstrejk eftersom att hon var trött på kriget mellan Sparta och Aten. Hon trotsar inte bara sin egen man genom att protestera, hon fick dessutom med sig alla kvinnor som är lika trötta på kriget som hon. Det här året också en kvinna som precis som Andromake är modig därför att hon vågar säga emot sin man, även om Lysistrate är ganska mycket mer modig med tanke på att det var hon somstartade sexstrejkenjken. Kvinnan har ju en svagare ställning i samhället, och under forntiden när detta hände hade de det garanterat inte lika bra som vi har det idag. Männen blev ju rejält uppretade när de fick reda på vad som höll på att hända, de ska ju vara högst i ett äktenskap.

Kanske är det fortfarande modigt att inleda sexstrejk mot sin man eller pojkvän för alla orättvisor? Jag tror dock inte att det skulle fungera idag eftersom det är för mycket krig och det finns för många som är med och många av dem bryr sig inte om att deras fru sexstrejkar, de ger sig ut i krig ändå för att försvara landet och i vissa länder måste man ju gå ut i krig även omman inte vill.Idag finns det också kvinnor som krigar. Vissa kvinnor skulle nog kunna få sina män att inte gå ut i krig genom att sexstrejka men inte allaCivilkurageEn typ av hjältar i värkligheten, som många ser som hjältar är de som vågar visa civilkurage och t ex hjälpa någon som man ser blir misshandlad på gatan. Många människor är fega och vågar inte visa civilkurage, de går den enklaste vägen och låtsas att inte se det som händer, många som ser att någon blir rånad vänder bara bort huvudet och går förbi som om inget har hänt. När man pratar om det kan många tycka att det är fel och fegt att göra så och att de svälva verkligen inte skulle göra så utan ingripa.

Men det kan vara svårt att veta innan hur man kommer att reagera i en sådan situation när man inte har varit i den tidigare, jag tror att man först vet hur det är när man har upplevt det. Enligt krisdemokraternas lagförslag skrift “våga visa civilkurage” måste samhället markera att det inte är okej att blunda för en annan människas nöd, Kd vill stifta en lag om att man är skyldig att gripa in om man kan, och att det ska bli straffbart att bara titta på. “Kristdemokraterna har länge sett behovet för en lag som kriminaliserar nderlåtenhet, att låta bli att ingripa. Detta har i debatten kallats för en civilkuragelag. u Frågan har tagits upp i allianssamarbetet och regeringen kommer att tillsättas en utredning under hösten 2008.

” Jag tycker att detta är ett bra förslag, eftersom många bara struntar i om någon annan far illa. Om man har en lag på att man måste ingripa tror jag att det är fler som agerar och hjälper till när de kan. Jag håller också med kd om att det inte bara ska vara en moralisk plikt att våga gripa utan också en lag, eftersom att det kan ge oss drivkraften att handla och hjälpa andra och i längden skulle säkert attityder förändras och att det skulle kunna leda till bättre samhällsklimat eftersom vi måste hjälpa andra och många skulle känna sig tryggare med en sådan lag. Jag tycker också lagen ska göra skillnad på olika situationer t ex en tre män ser en man misshandla sin fru på gatan, då tycker jag att man måste ingripa för då har man stor chans att lyckat vinna medan i ett annat fall där t ex en ensam kvinna med två små barn ser några killar misshandla en person inte behöver ingripa på samma sätt eftersom hon då riskerar mer och hon måste se till sina egna barn så att de inte kommer i skada, det man dock kan göra i en sådan situation är att ringa polisen.Socialpolologen Brian Palmer menar artikeln “våga reagera” att mod smittar av sig, att man när man ser att många andra vågar agera själv vågar göra det, det tror jag stämmer eftersom om man ser andra som visar mod blir man mer inspirerad till att själv våga göra något, det kan vara svårt att vara den som tar första steget till att hjälpa någon, men om man någon måste ju göra det, och man vet att det finns fler som kommer att gå med när man försöker stoppa något så blir det också lättare att börja. I texten mod av Per Nilsson är det en kille som råkar höra en stor macho kille prata i telefonen. Han är riktigt arg och säjer att han ska lära Maria (tjejen som han pratade med) att fatta eftersom hon inte gjorde som han sa, och det lät hotfullt.

Den store killen började gå mot iväg med bestämda steg, antagligen till huset där Maria bodde. Berättaren blev orolig för Maria och bestämde sig för att följa efter den store killen till för att se till att inget skulle hända henne, Han följde efter killen in i Marias hus och stod utanför hennes dörr och hörde skrik av smärta. Han tog då mod till sig och skrek genom brevlådan att han hade ringt polisen.

Sedan gick han ut och satte sig och såg killen komma ut och springa iväg. Berättaren satt kvar länge och pustade ut.I slutet av den historien fick man veta att han (berättaren) bara hade fantiserat ihop allt det där när han hörde killen prata i telefonen och att han inte alls hade följt efter honom. Man blev först besviken och tyckte att berättaren var feg, men när man tänker efter så är det nog så som de flesta skulle göra, tänka att det inte angår dem men ändå önska att man hade gjort något. Tyvärr är det så i många fall att om någon verkligen hade gjort det den tänkte göra så hade man kunnat rädda en människa från att dö.http://www.civilkurage.nu/ http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4lte http://hem.passagen.se/elib/Civilkurage.html

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here