Interview en moeder waren boeren. En ik was nog

Topic: Free samples
Sample donated:
Last updated: January 1, 2020

Interview met Will, de leerling van Halt,  over de oorlog met Morgarath en de Wargals. De Wargals moesten onder dwang van Morgarath een houten brug over de “Spleet” bouwen, zodat ze de Grijze Jagers konden verrassen.

Morgarath had een deel van de Wargals langs achter laten aanvallen, zodat ze ingesloten zouden worden. Will en Arnaut waren er achtergekomen wat Morgarath plan was. Will zag dat er geen tijd te verliezen was, en besloot de brug te saboteren. Maar zou het hem gelukt zijn om de brug te saboteren? —————————————————Interviewer: Anis AkhandafGeïnterviewde:Will, de leerling van Halt.—————————————————Morgarath    Waarom wilde je met Gilan mee op deze missie ?’Ik had het niet gekozen, mijn meester Halt zei tegen Gilan dat ik mee moest gaan. En ik wilde ze laten  zien dat ik de Wargals aan kon. En toen Ik hoorde dat Arnaut mee ging, dacht ik dat ik nog wat van hem kon leren. En ik wilde Morgarath ook dood zien gaan, omdat hij mijn vader heeft vermoordt en hij wilde Araluen van de kaart vegen.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Interview en moeder waren boeren. En ik was nog..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

‘    Hoe voelde je je toen  je vader werd vermoord ?’Woedend, want mijn vader en moeder waren boeren. En ik was nog maar 2 jaar oud. Morgarath kwam Araluen binnen, en heeft mijn vader en moeder vermoordt. Daarna werd ik opgenomen in een weeshuis.’ Will, de leerling-jager van Halt.Foto: nl.degrijzejager.wikia.

comVlakte van Uthal    Wat was er gebeurd op de vlakte van Uthal ?’Op de vlakte van Uthal zagen we de Wargals van Morgarath komen. De Wargals vielen ons aan, en na een tijdje zagen we ook een deel van de Wargals van achter komen. Terwijl de Grijze Jagers aan het vechten waren, was de cavalerie van koning Duncan een plan aan het plannen, waarmee ze de Wargals konden verslaan. De cavalerie leidde de wargals af, voordat ze de vlag voor wapenstilstand hesen. Even later zag Morgarath dat de Wargals werden verslagen, en daagde Morgarath Halt uit om een duel. Om Halt duidelijk te maken dat hij het echt wilde, zei hij: “Ik heb een leerling-jager gevangen genomen, en ik zal hem vermoorden als je de uitdaging niet aanneemt!” ‘ ————————————————‘Ik heb een leerling-jager gevangen genomen, en ik zal hem vermoorden als je de uitdaging niet aanneemt!’ ————————————————‘Halt vroeg boos: “Heb je Will gevangen genomen?”. Morgarath’s antwoord was: “ja, ik heb hem gevangen genomen!”.

Koning Duncan had de uitdaging tegengehouden omdat hij wist dat de uitdaging onmogelijk was.’ ———————————————–‘ja, ik heb Will gevangen genomen!’———————————————– ‘Dus had koning Duncan voorgesteld om Arnaut te laten vechten, omdat koning Duncan in hem geloofde. Dus moest hij tegen Morgarath vechten. Er werd ruimte gemaakt voor het gevecht, en toen begon het gevecht. Morgarath sloeg heel hard op Arnaut’s schild. Daarna draaide hij met zijn paard weer om en kwamen ze met zwaard tegen zwaard tegenover elkaar.

Hij moest de slag afwenden met zijn zwaard. Ook dat lukte, maar hij hoorde de hoeven van zijn paard al snel achter hem, en hij kwam er achter dat Morgarath steigerend was omgekeerd. Dus liet hij zijn paard hetzelfde doen, en morgarath sloeg weer op zijn schild. Een paar slagen later, toen Arnaut inmiddels van zijn paard af was gevallen, en hij ervoor had gezorgd  dat Morgarath ook van zijn paard af was, brak zijn zwaard in 2 stukken.

Morgarath dacht dat hij al had gewonnen, maar opeens kwam er iets in hem op, hoe Grijze Jagers dat deden wanneer ze tegen een zwaardvechter kwamen te staan. Hij nam de lange stuk van het zwaard,  en stak Morgarath neer.’————————————————‘Hij nam de lange stuk van het zwaard,  en stak Morgarath neer’————————————————   Wie is Halt ?’Halt is mijn leermeester, Hij is een streng en vies uitziende oudere Grijze Jager. Halts vorige leerling was Gilan, die dikwijls bij hem langskomt. Halts beste vriend ben ik.’   Waarom was u niet bang toen u Morgarath voor uw ogen zag?’Omdat ik heel woedend was, en ik verlangde naar wraak.’   Waarom had u geen relatie met Evalyn?’Ik vond haar wel heel knap, maar ik was nooit verliefd op haar geweest.’

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here