Plato, Zijn moeder trouwde daarna met de oom

Plato,
een van de meest invloedrijke filosofen van de geschiedenis. Hij werd geboren
in 428 of 427 v.Chr. in Athene. Hij kwam uit een welgestelde familie die ook
betrokken was bij de politiek. Plato had een vader, die kort na zijn geboorte
overleed. Zijn moeder trouwde daarna met de oom van Plato die ook in de
politiek zat. Plato wou eerst ook de politiek, maar koos uiteindelijk voor de
filosofie. Dat kwam doordat er veel druk op de familie lag en er meerdere
familieleden vermoord waren omdat ze in de politiek zaten.

Toen Plato twintig was ontmoette hij Socrates. Hij was
gelijk onder de indruk omdat hij het zo’n rechtvaardige man vond. Socrates was
zijn vriend en leraar. Hij werd acht jaar later veroordeeld met de gifbeker
wegens goddeloosheid en het bederven van de jeugd. Plato vond zijn dood heel
erg onrechtvaardig en is dialogen gaan schrijven met Socrates als hoofdpersoon.
Een van zijn eerste werken, de Apologie, gaat bijvoorbeeld over de veroordeling
van Socrates.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Een
van de bekendste theorieën van Plato is de ideeënleer (of vormenleer). De
theorie houdt in dat van alles in het universum een ”perfecte vorm” bestaat,
maar wat wij zien een afspiegeling is. Daardoor denken veel mensen de echte
ideeën over iets te kennen, maar dat eigenlijk niet doen want die zit erg diep
opgeslagen in je ziel en zijn daardoor alleen te zien door filosofen.

Plato kocht ook een stuk land en stichtte zijn eigen
school, de Academie. De plek was vernoemd naar de mythologische held Akademos.
De Academie is niet te vergelijken met de scholen die we nu kennen. Je kon de
Academie eigenlijk meer zien als een plek waar filosofen bijeen kwamen om
dialogen te voeren over de politiek. Na de dood van Plato op 348 of 347 v.Chr.
werd de Academie over genomen door zijn leerlingen, waaronder Aristoteles. De
school bestond nog 900 jaar en werd uiteindelijk gesloten door keizer
Justinianus

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out