Plato, Zijn moeder trouwde daarna met de oom

Topics: Free samples

Type:

Sample donated:

Last updated: June 13, 2019

Plato,een van de meest invloedrijke filosofen van de geschiedenis. Hij werd geborenin 428 of 427 v.Chr. in Athene. Hij kwam uit een welgestelde familie die ookbetrokken was bij de politiek. Plato had een vader, die kort na zijn geboorteoverleed.

Zijn moeder trouwde daarna met de oom van Plato die ook in depolitiek zat. Plato wou eerst ook de politiek, maar koos uiteindelijk voor defilosofie. Dat kwam doordat er veel druk op de familie lag en er meerderefamilieleden vermoord waren omdat ze in de politiek zaten. Toen Plato twintig was ontmoette hij Socrates. Hij wasgelijk onder de indruk omdat hij het zo’n rechtvaardige man vond. Socrates waszijn vriend en leraar.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Plato, Zijn moeder trouwde daarna met de oom..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Hij werd acht jaar later veroordeeld met de gifbekerwegens goddeloosheid en het bederven van de jeugd. Plato vond zijn dood heelerg onrechtvaardig en is dialogen gaan schrijven met Socrates als hoofdpersoon.Een van zijn eerste werken, de Apologie, gaat bijvoorbeeld over de veroordelingvan Socrates. Eenvan de bekendste theorieën van Plato is de ideeënleer (of vormenleer). Detheorie houdt in dat van alles in het universum een ”perfecte vorm” bestaat,maar wat wij zien een afspiegeling is. Daardoor denken veel mensen de echteideeën over iets te kennen, maar dat eigenlijk niet doen want die zit erg diepopgeslagen in je ziel en zijn daardoor alleen te zien door filosofen.Plato kocht ook een stuk land en stichtte zijn eigenschool, de Academie. De plek was vernoemd naar de mythologische held Akademos.

De Academie is niet te vergelijken met de scholen die we nu kennen. Je kon deAcademie eigenlijk meer zien als een plek waar filosofen bijeen kwamen omdialogen te voeren over de politiek. Na de dood van Plato op 348 of 347 v.Chr.

werd de Academie over genomen door zijn leerlingen, waaronder Aristoteles. Deschool bestond nog 900 jaar en werd uiteindelijk gesloten door keizerJustinianus

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here