Sistemul 3.0, 1x Audio Out, 1x DisplayPort, 2x

Topics: Free samples

Type:

Sample donated:

Last updated: May 20, 2019

Sistemulinformatic al companiei TEHNOFRIG A&C SRL este împ?r?it în trei tipuri decategorii:1.     Resurse umane ü  va fi angajat un programator pentru realizarea aplica?iilor în ceea ceprime?te verificarea stadiului în care se afl? produsul ?i realizareaformularului de completare.ü  un personal de specialitate se va ocup? de realizarea site-ului dar ?ide promovarea acestuia în mediul on-line.ü  întregul sistem informatic va fi exploatat de speciali?ti care, larândul lor vor putea ini?ia angaja?ii în domeniul IT. 2.     Resurse HardWareÎn urm? unei analize realizat? asupra sistemului informatic existent, s-auconstatat urm?toarele :ü  Pentru ca performan?ele pe care compania ?i le-a propus s? fierealizabile, vor fi achizi?ionate 5 laptopuri noi deoarece cele vechi nu potface fa?? cerin?elor noului sistem informatic.

Laptop 2-in-1 Lenovo 14″ ThinkPad X1 Yoga (2ndGen) Specifica?ii: – procesor intel i7, model 7500U-         2 nuclee-         Diagonala display de 14 inch-         Tehnologie display OLED-         Capacitatea memoriei este de 16 GB, tip DDR3-         Placa video integrata-         Camera web este HD-         Porturi : 1 x HDMI, 3x USB 3.0, 1x Audio Out, 1x DisplayPort,2x Thunderbolt v3, 1x Mini RJ-45 ü  Se vor face învesti?ii pentru achizi?ionarea de servere performante. 3.     Resurse SoftWareü  Pentru proiectarea noului sistem informatic va fi folosit PHP 7 deoareceprezint? moderniz?ri majore, una dintre cele mai importante fiind rapiditatea,dubl? fa?? de orice alt? versiune.ü  Gestionarea bazei de date va fiimpletemntata în MySQL deoarece se îmbin? perfect cu PHP, combina?ia dintrecele dou? fiind numit? ?i Duo-ulDinamic. 4.     Resurse financiareü  Angajarea persoanelor specializate în IT ?i achizi?ionarea atât aresurselor hardware dar ?i a resurselor software va aduce la o investi?ie învaloare de 20.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Sistemul 3.0, 1x Audio Out, 1x DisplayPort, 2x..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

000 de euro. 

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here