Ward de vader van het gezin mag ze

Topics: Free samples

Type:

Sample donated:

Last updated: May 25, 2019

                           WardPietersTwee Koffers Vol – Carl Friedman, eerste druk 19934M125-1-2018 Inhoudsopgave Inhoud.

2 Personen. 3 Perspectief 3 Tijd. 3 Soort boek. 3 Mening. 4 Verwerkingsopdracht 4 Bespreekopdracht 1. 4   InhoudChaja woont in een studentenkamer in een grote stad. Bijhaar ouders woont ze al een tijd niet meer, sinds ze is begonnen met hetstuderen van filosofie. Ze denkt dat als ze op zich zelf woont het beste kanleren.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Ward de vader van het gezin mag ze..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Om haar kamer en andere benodigdheden te kunnen betalen heeft ze een aantalbanen. Eén van deze banen is dat ze bloemenkransen voor begrafenissen moetmaken bij een bloemist, hierin is ze eigenlijk best goed komt ze snel achter.Op een aantal middagen werkt ze bij de familie Kalman. Daar moet ze, terwijl detwee oudsten naar school gaan, voor de peuter Simcha zorgen. Chaja heeft na deeerste ontmoeting met de familie al gelijk een zwak voor dit jongentje. Elkemiddag wandelde Chaja, Simcha en zijn tweeling naar de vijver in het park.

Indit park zijn eendjes waar Simcha behoorlijk geïnteresseerd in is.De familie Kalman is een Joodse familie en zijn hier heelstreng in. Chaja is dit absoluut niet en wordt gezien als goddeloos uitschot.Volgende de vader van het gezin mag ze er wel werken, maar hij heeft het er welmoeilijk mee.

De vader van Chaja heeft in de oorlog, 23 jaar geleden, eenaantal koffers begraven. Hij is nu bezig met een zoektocht om deze weer terugte krijgen. Samen met een oude vriend van haar vader praat Chaja over debetekenis en zin van het leven. Meneer Apfelschnitt en Chaja praten op dezemomenten over het Joodse leven, de onderdrukking en ook over de bevrijding.

Chaja komt in het appartementencomplex waar de familie woont terecht in eenaparte situatie. Ze merkt op een gegeven moment dat sommige Joden nog steedsonderdrukt worden. De conciërge van dit complex scheldt de kinderen van defamilie regelmatig uit voor honden, vooral als iemand de deur van een lift openheeft gelaten en hij dit dan weer dicht moet doen voordat er beweging in delift komt. Ze komt erachter dat hij Simcha een lesje wil leren hiervoor.Natuurlijk laat Chaja dit niet gebeuren, maar daar is de conciërge niet zo blijmee, ze krijgen een heftige ruzie. Chaja doet haar verhaal bij mevrouw Kalman,maar zij zegt dat ze haar gemak moet houden en er niet weer over beginnen.

Zekan gewoon niet begrijpen dat ze dit zomaar laat gebeuren.Chaja’s vader is nog steeds druk bezig met zoeken naar dekoffers die hij in de oorlog begraven heeft. Hij wil deze natuurlijk graagterug krijgen maar doet dit iets te enthousiast, de Politie stopt hem omdat hijop iemands privégebied aan het graven is. Haar vader voelt zich verslagen, hijwil zo graag deze koffer vinden, maar het is ook al zolang geleden en weetgewoon niet meer precies waar het zou moeten liggen. Chaja is al een week nietbij de familie Kalman geweest, omdat ze even niet in de buurt wilde komen vande conciërge. Dan krijgt ze van de moeder het verschrikkelijke nieuws datSimcha is verdronken.

Simcha Kalman is in de vijver bij hetappartementencomplex verdronken, naar die plaats nam ze hem zo vaak meenaartoe, daar waar de eendjes zwommen. Ook Chaja voelt zich op dit momentverslagen en gaat naar de familie toe om hem te condoleren. Als ze daar eenmaalgaat het anders dan verwacht, Chaja wordt nu als schuldige aangewezen voor dedood van Simcha. Er is bijna een ruzie tussen de moeder en Chaja, de vader vande overleden Simcha kalmeert haar en verteld Chaja op een dringende toon dat zebeter naar huis kan gaan. Personen Chaja is eenstudente psychologie, dat kun je best goed merken omdat ze achter alles eenreden zoekt en wil weten hoe het zit.Meneer Apfelschnittis een oudere man waarmee Chaja met regelmaat mee praat over het leven.

Chaja’s vader isrustig, maar toch heel druk opzoek naar de twee koffers die hij in de oorlogverstopt heeft.Meneer Kalman isde vader van de familie Kalman, deze familie is Joods Orthodoxs. Deze man isniet erg sociaal en heeft het moeilijk met zijn kinderen achterlaten, bij eenniet Joods Orthodoxe vrouw, Chaja.Mevrouw Kalman doeteigenlijk alles wat van haar man moet, ze volgt hem heel strikt. Af en toegeeft ze Chaja een knipoog als ze iets bij hun in huis eigenlijk wel op eengoede manier doet, maar het toch niet mag van meneer Kalman.

 Perspectief Het boek Twee Koffers Vol is geschreven in de ik-vorm, in deverloop van het verhaal verandert dit ook niet. De naam van Chaja wordt ookeigenlijk niet veel gebruikt. Tijd Het boek speelt zich volgens mij sowieso af na 1962, omdatde vader van Chaja een aantal koffers verstopt had in de 2e wereldoorlog en nu, 23 jaar later, weer terug gaat zoeken. WWII begon in 1939 en 23jaar later is 1962. Je kan anders dan dat niet merken aan het verhaal wanneerhet zich afspeelt. Je merkt niet dat ze moderne apparaten, zoals een mobieltje,gebruiken.

 Soort boek Twee Koffers Vol is een oorlogsroman/psychologische roman.Je merkt dat het een oorlogsroman is aan dat je ook een beetje geschiedenis vande vader van Chaja te horen krijgt, hij leefde in deze tijd. Mening Ik vind dit boek wel een aanrader. In dit boek kom jeerachter dat voor veel mensen de oorlog eigenlijk nog niet afgelopen was na debevrijding. Na de oorlog was er een hele emotionele nasleep en dat zie je op meerderemoment zeker terug in het verhaal. VerwerkingsopdrachtBespreekopdracht 1 Een van de situaties is dat de jongste zoon van de familieKalman wordt uitgescholden door de conciërge.

Als Chaja dit tegen zijn moederzegt dan zegt ze dat ze het maar moet laten voor wat het is. Als ik Chaja wasin dit verhaal had ik hard opgetreden omdat dat niet de eerste keer was dat deconciërge opmerkingen maakt die niet kunnen. En ook als ik de moeder was, hadik in ieder geval een klacht o.i.d. gestuurd naar de organisatie die hetappartementencomplex beheerd.Een andere situatie is het moment dat de vader van Chajadruk, misschien een beetje te druk, aan het zoeken is naar de 2 koffers die hijin WWII verstopt heeft. Als de politie merkt dat het niet zijn eigen grond isbarst hij in tranen uit en geeft het zo goed als op.

Ik had dan netjes mijnschep etc. meegenomen naar huis en was daar ‘s avonds gewoon verder gegaan metgraven, want deze koffers zijn heel belangrijk voor Chaja’s vader.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here